Mjerno-razvodni ormari za individualnu i kolektivnu izgradnju


Mjerno razvodni metalni ormari se izrađuju u nekoliko varijanti, zavisno od boja mjernih mjesta i fizičkih ograničenja prostora u koji se ormar smješta. Mogu biti sa brojilima u dva, tri ili četiri reda po vertikali. 

Konstrukciono se rade od čeličnog HV lima debljine 1,5mm što im daje potrebnu mehaničku čvrstoću, sa odvojenim cjelinama za razvod, mjerenje i odvod el. energije prema korisniku, sve prema uslovima nadležnih ED. 
Ormari su od spoljašnjih uticaja zaštićeni metodom el.statičkog nanošenja boje odgovarajuće nijanse. Plastifikacija se vrši u savremenom pogonu, sa novom opremom.

Primjenjuju se za mjerenje električne energije u većim stambenim objektima, gdje je potrebno na jednom mjestu skoncentrisati veći broj brojila. Izrađujuj se u svim dimenzijama u zavisnosti od potrebe kupca. Sastoje se iz dovodnog dijela, u kom su smješteni glavni prekidač i šinski razvod, mjernog dijela za smještaj brojila i odvodnog dijela u kom su smješteni automatski ili EZN osigurači.


Metalni
MRO dim.
MRO6  MRO9  MRO12  MRO15  MRO18  MRO21  MRO24  
Širina mm  4506008001000120014001600
Visina mm  1840184018401840184018401840
Dubina mm  180180180180180180180

Dimenzije date u tabeli su tipske, mogu se promijeniti po zahtjevu kupca.

Veleprodaja:

 • Janka Đonoviđa br. 8
 • 81 000 Podgorica
 • Tel. +382 (0) 20 641 814, 641 914
 • Fax. +382 (0) 20 642 158
 • E-mail. elektromont@t-com.me
 • Gsm. + 382 (0) 67 256 789

Maloprodaja:

 • Adresa: Janka Đonovića 8, 81000 Podgorica
 • Tel: +382 (0) 20 641 814, 641 914
 • Fax: +382 (0) 20 642 158
 • Mob: + 382 (0) 67 523 253

Proizvodnja:

 • Bandići bb.
 • 81 410 Danilovgrad
 • Tel. +382 (0) 77 273 333, 273 334
 • Fax. +382 (0) 77 273 335
 • E-mail. proizvodnja@elektromont.me

Kontaktirajte nas: