Sklopna tehika • Automatski osigurači
 • Nožasti osigurači sa postoljem i zaštitnom plastikom
 • FID sklopke
 • Rastavne (KS) sklopke
 • Učinski prekidači (NS sklopke)
 • Sklopka-drišer
 • Grebenaste sklopke
 • Kompaktne sklopke
 • Grupne preklopke
 • Kontaktori za šinu
 • Odvodnici prenapona
 • Strujni transformatori
 • Impulsni releji
 • Sumračni prekidači (Foto releji)
 • Brojila
 • Programatori vremena
 • Pomoćni kontakti
Katalozi sklopne tehnike:


Veleprodaja:

 • Janka Đonoviđa br. 8
 • 81 000 Podgorica
 • Tel. +382 (0) 20 641 814, 641 914
 • Fax. +382 (0) 20 642 158
 • E-mail. elektromont@t-com.me
 • Gsm. + 382 (0) 67 256 789

Maloprodaja:

 • Adresa: Janka Đonovića 8, 81000 Podgorica
 • Tel: +382 (0) 20 641 814, 641 914
 • Fax: +382 (0) 20 642 158
 • Mob: + 382 (0) 67 523 253

Proizvodnja:

 • Bandići bb.
 • 81 410 Danilovgrad
 • Tel. +382 (0) 77 273 333, 273 334
 • Fax. +382 (0) 77 273 335
 • E-mail. proizvodnja@elektromont.me

Kontaktirajte nas: